Heißes

Tasse Kaffee

Klein: 3,00 Euro, Groß: 4,00 Euro

Tasse Schonkaffee

3,10 Euro

Espresso

2.80 Euro

Espresso Latte

2.90 Euro

Espresso Doppelt

4,30 Euro

Cappuccino

Klein: 3,20 Euro, Groß: 4,30 Euro

Mit Milchschaum

Milchkaffee

3.90 Euro

Latte Macchiato

3.90 Euro

Heiße Schokolade

Ohne Sahne: 3.70 Euro, Mit Sahne: 4,20 Euro

Jägertee

4.40 Euro

Nur im Herbst / Winter

Glühwein

4.40 Euro

Nur im Herbst / Winter